Zużyty sprzęt

 

Szanowny Użytkowniku Sprzętu

Działając zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015 r. poz.1688), firma Hurt Detal "AGA" będąc w rozumieniu ustawy sprzedawcą detalicznym, umożliwia swoim klientom oddanie zużytego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych. Każdy klient zakupjąc w naszej firmie sprzęt elektroniczny ma możliwość nieodpłatnego pozostawienia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt. Przykładowo za jedną sztukę zakupionego sprzętu można zwrócić jedną sztukę zużytego sprzętu bez pobierania opłat za utylizację.Jednocześnie informujemy ,że zgodnie z Art.37.

1.Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.

2.Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.

3.Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

 

 

Najbliższe punkty odbioru:

TYCHY, E.LECLERC,
ul. Budowlanych 75.

Każda sobota miesiąca godz. 10:00 -15:00

MIKOŁÓW, CH Auchan Mikołów,
ul. Gliwicka 3.

Każda sobota miesiąca godz. 10:00 -15:00

UWAGA! Przekazany do nas zużyty sprzęt nie podlega zwrotowi!

Zebrane w ten sposób zużyte sprzęty elektoniczne zwracamy do dystrybutora lub przekazujemy do zakładu przetwarzania odpadów.

*

Stawki KGO (koszt gospodarowania odpadami) ,przypisane są do danego sprzętu elektronicznego oferowanego przez nasz sklep są wliczone w cenę sprzętu.

*Bezpłatna utylizacja zużytego sprzętu elektronicznego:
Na terenie naszego województwa zgodnie z załączonym wykazem,
www.elektrosmieci.pl
lub: nr tel. 32 7506060