Zużyty sprzęt

  

Szanowny Użytkowniku Sprzętu

 

Działając zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015 r. poz.1688), firma Hurt Detal "AGA" będąc w rozumieniu ustawy sprzedawcą detalicznym, umożliwia swoim klientom oddanie zużytego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych. Każdy klient zakupjąc w naszej firmie sprzęt elektroniczny ma możliwość nieodpłatnego pozostawienia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt. Przykładowo za jedną sztukę zakupionego sprzętu można zwrócić jedną sztukę zużytego sprzętu bez pobierania opłat za utylizację.Jednocześnie informujemy ,że zgodnie z Art.37.

1.Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.

2.Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.

3.Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

 

 

INFORMACJA O PUNKTACH

ZBIERANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU

 

 

Najbliższe punkty odbioru:

 •  PSZOK – Tychy, ul. Serdeczna 100
  (naprzeciw firmy Boryszew S.A. oddział Maflow – dzielnica Urbanowice)
  poniedziałek – piątek: 6.30 – 21.00
  sobota: 9.00 - 13.00
  telefon: 32 70 70 103faks: 32 70 70 104
 •  PSZOK – Tychy, ul. Katowicka
  (obok oczyszczalni ściekóww dzielnicy Czułów)
  poniedziałek – piątek: 6.30 – 21.00
  sobota: 9.00 - 13.00
  telefon: 32 70 70 103
  faks: 32 70 70 104
 •  PSZOK – Wyry, ul. Słoneczna 50
  poniedziałek: 10.00 – 18.00
  wtorek: 9.00 – 16.30
  środa: 9.00 – 16.30
  czwartek: 10.00 – 18.00
  piątek: 12.30 – 16.30
  sobota: 9.00 – 14.00
  telefon: 510076879 
 •  E.LECLERC – Tychy, ul. Budowlanych 35
  sobota: 10.00 - 15.00
 •  CH Auchan Mikołów, ul. Gliwicka 3
  sobota: 10.00 - 15.00

 

Podmioty odbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych z altan śmietnikowych na terenie zabudowy wielorodzinnej oraz z zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (w wyznaczonych terminach zgodnie z harmonogramem):

a) MASTER Odpady i Energia sp. z o.o. z siedzibą w Tychach przy ul. Lokalnej 11,

b) REMONDIS sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie przy ul. Zawodzie oddział w Sosnowcu
Baczyńskiego 11,

c) SUEZ Południe sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie przy ul. Dębowej 26/28 oddział
w Bieruniu ul. Wawelska 53.

 

UWAGA! Przekazany do nas zużyty sprzęt nie podlega zwrotowi!

Zebrane w ten sposób zużyte sprzęty elektoniczne zwracamy do dystrybutora lub przekazujemy do zakładu przetwarzania odpadów.

*

Stawki KGO (koszt gospodarowania odpadami) ,przypisane są do danego sprzętu elektronicznego oferowanego przez nasz sklep są wliczone w cenę sprzętu.

*

Zapraszamy również na stronę naszego partnera - firmy BIOSYSTEM SA w celu poszerzenia wiedzy w sektorze ochrony środowiska oraz gospodarowania odpadami, w tym również elektrośmieciami

www.biosystem.pl