Unia EuropejskaRegionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna
odpowiedź na realne potrzebyRozbudowa i modernizacja obiektu handlowego w Tychach
prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych i ulepszonych usług
nr UDA-RPSL.01.02.02-00-063/08-00


Nazwa Beneficjenta: "AGA" Hurt - Detal Renata Wypich

Wartość Projektu: 1 972 052,00 pln, Wartość Dofinansowania 749 916,96 plnProjekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013


Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl